แนวเขตป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี

ชื่อข้อมูล
แนวเขตป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ในการประกอบการพิจารณาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
47 จังหวัด (กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย, เชียงใหม่, ตรัง,ตราด,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,มหาสารคาม, มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย, ศรีสะเกษ,สกลนคร, สตูล,สระบุรี,สุโขทัย,สุรินทร์, สุราษฎร์ธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี, อุทัยธานี,อุบลราชธานี)
มาตราส่วน
1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2553
รูปแบบข้อมูล
Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
Indian 1975 Zone 47 , 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
ชื่อป่า
ชนิดของ Primary Key
Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
-
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
น.ส.ศิริพรรณ ทิมทับ
นายวชิราวุธ แว่นทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-0390, 02-579-0799
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
Phan_moo@hotmail.com ,
griffinboy1982@gmail.com
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
-
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
น.ส.ศิริพรรณ ทิมทับ
นายวชิราวุธ แว่นทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-0390, 02-579-0799
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
Phan_moo@hotmail.com ,
griffinboy1982@gmail.com