แนวเขตป่าไม้ถาวร

ชื่อข้อมูล
แนวเขตป่าไม้ถาวร
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 และ ตามพ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
68 จังหวัด (กระบี่,กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี, ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก, นครนายก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์, นราธิวาส,น่าน,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี, พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่, ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด, ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร, สงขลา,สตูล,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี, สุรินทร์,สุราษฎร์ธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ, อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี)
มาตราส่วน
1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2543
รูปแบบข้อมูล
Vector
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
กำลังดำเนินการ
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
Indian 1975 Zone 47 , 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
ชื่อป่า
ชนิดของ Primary Key
Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
-
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
น.ส.ศิริพรรณ ทิมทับ
นายวชิราวุธ แว่นทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-0390, 02-579-0799
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
Phan_moo@hotmail.com
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
-
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-0390, 02-5790799
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
Phan_moo@hotmail.com ,
griffinboy1982@gmail.com