คำค้นหา


คำถามล่าสุดของแต่ละประเภท

ลำดับที่ คำถาม ประเภท
1
  การ download แบบฟอร์มในการขอรับบริการได้ที่ไหน
การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน
2
หมอดินอาสาคืออะไร
คำถามอื่นๆ
3
ดินเปรี้ยวจัดหมายถึงอะไร มีวิธีการสังเกตพื้นที่และวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดอย่างไร?
ดิน
4
ปัญหาว่าน้ำในบ่อซึมออกไม่สามารถเก็บน้ำได้เต็ม จึงอยากหาวิธีการป้องกันการซึมของน้ำในบ่อดิน หมายเหตุการซึมของน้ำเป็นแบบลดระดับตามระดับของน้ำภายนอก แต่เนื่องจากที่ดินได้ถมสูงกว่าระดับพื้นดินภายนอกจึงทำให้น้ำในบ่อดินที่ขุดไว้อยู่ต่ำกว่าที่ต้องการมาก เคยพยายามหาวิธีการแก้ไขเท่าที่ทราบต้องใช้แผ่น HDPE ซึ่งเป้นแผ่นพลาสติกปูแต่มีราคาแพงจึงอยากทราบว่าจะมีวิธีการอย่างอื่นอีกหรือไม่
บ่อน้ำ
5
เมื่อหว่านเชื้อ พด.3 ขยายลงแปลงปลูกแล้ว จุลินทรีย์ของ พด.3 จะทำการต้านเชื้อชนิดอื่นอย่างสมบูรณ์หลังการหว่านแล้วกี่วัน
ปุ๋ย
6
ปุ๋ยหมักมีผลต่อคุณสมบัติของดินอย่างไร?
ปุ๋ยหมัก
7
ผมเป็นไม่ใช่เกษตรกร แต่อยากได้ พด. เอาไปทำปุ๋ยใช้ที่บ้าน พอมีแจกบ้างไหมครับ
วัสดุปรับปรุงดิน
8
Soil man เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไร นำไปใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรได้อย่างไร
สารสนเทศภูมิศาสตร์
9
ทำไมต้องเป็นหญ้าแฝกถึงป้องกันดินถล่ม เป็นต้นไมอื่นๆ ได้หรือไม่
หญ้าแฝก

[สำหรับ webmaster เข้าระบบ]