ผู้ใช้งานสามารถเข้าดู "รายงานผลการเข้าชมเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน ด้วยโปรแกรม Truehits" ด้วยการ Scan QR Code นี้
   
   
   
   

ผลการเข้าชมเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564