หน้าแรกเข้าสู่ระบบเพื่อให้ความ
เห็นหรือสร้าง Blog ของคุณค้นหาตามเงื่อนไขDownload คู่มือการใช้งานติดต่อเรา

  เรื่อง โครงการห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตร  
  สร้างโดย : kesorns  
  สร้างเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2560   เวลา 17:12 น.   แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2560   เวลา 17:18 น.      
  หมวดหมู่ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวนผู้เข้าชม : 490  
     
   
     
             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินงาน
โครงการห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตร ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เติมเต็มในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรแบบครบวงจร สำหรับการให้บริการผ่านระบบ ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย

           ระบบ ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย เปิดโอกาสให้เกษตรกรและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรที่สมบูรณ์ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรด้วยฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 สามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลจากคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศจากสำนักพิมพ์เช่น CABI, Ebsco, iGroup ระบบแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรจากหน่วยงานราชการ ถามปัญหา “กูรูเกษตรศาสตร์” บนเว็บไซต์และผ่านLine@Gurukasetsart และบริการอื่น ๆ

           ระบบ ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ได้เปิดใช้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้เกษตรกรและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถเรียกดูผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th > เลือกเมนูห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-library) > เลือก icon ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
 
     
     
  คำสำคัญ (Keyword) : ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย  
     
 
Rating : 1.00
 
     
   
     
  ต้อง Login ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้  
  เข้าหน้าหลักเพื่อสร้างบล็อกของคุณ (ต้อง Log In เข้าสู่ระบบก่อน)