หน้าแรกเข้าสู่ระบบเพื่อให้ความ
เห็นหรือสร้าง Blog ของคุณค้นหาตามเงื่อนไขDownload คู่มือการใช้งานติดต่อเรา


ชื่อผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :

    

 

*** หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านชุดเดียวกับที่ใช้ในระบบ Intranet ***
ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเรียกดู Blog ต่างๆ ได้ แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้คะแนนโหวตได้

หากมีปัญหาเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โปรดติดต่อ
กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1378
E-mail: cit_5@ldd.go.th