หน่วยงานสนับสนุนตามนโยบาย
  Smart Farmer  
   
    ผลการดำเนินงาน