ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี

เลือกรูปแบบการ์ด

 
 
 

กรุณาตรวจสอบข้อความให้ถูกต้อง เนื่องจากบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ข้อความแสดงความยินดี (82 ข้อความ )

แสดง 9 การ์ดล่าสุด แสดงทั้งหมด

60 ปีแห่งการพัฒนาที่ดิน ขอให้กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินเพื่อพี่น้องเกษตรกรสืบต่อไป

สิทธิโรจน์ ถิ่นสอน

หมอดินอ.สอง ม.3ต .หัวเมือง จ.แพร่


แสดงเต็มหน้า

เนื่องในโอกาสกรมพัฒนาที่ดิน เข้าสู่ปีที่ 60 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุข เจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญของเกษตรกรตลอดไป

เกษศิรินทร์ อัมพฤกษ์

หมอดินอาสา


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 60 ปี

มรุธ ภูทองขาว

สพป.สกลนคร


แสดงเต็มหน้า

60 ปีแห่งการพัฒนาที่ดิน ขอให้กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินเพื่อพี่น้องเกษตรกรสืบต่อไป

สุหัถยา ไชยรัมย์


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 60 ปี

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยธวัชชัย สุริยวงษ์ (จอน)

กรมชลประทาน


แสดงเต็มหน้า

60 ปีแห่งการพัฒนาที่ดิน ขอให้กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินเพื่อพี่น้องเกษตรกรสืบต่อไป

อมรเทพ มิ่งศิริ

บริษัทราชสีมากรีนสตาร์ช จำกัด กลุ่มมิตรผล


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 60 ปี

วายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง

สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง (จ้างเหมาบริการ)


แสดงเต็มหน้า

เนื่องในโอกาสกรมพัฒนาที่ดิน เข้าสู่ปีที่ 60 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุข เจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญของเกษตรกรตลอดไป

ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แสดงเต็มหน้า

60 ปีแห่งการพัฒนาที่ดิน ขอให้กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินเพื่อพี่น้องเกษตรกรสืบต่อไป

ภาควิชาปฐพีวิทยา

คณะเกษตร กำแพงแสน


แสดงเต็มหน้า