เมื่อมีการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการกระทำความผิด เข้ามากรมพัฒนาที่ดินจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทำการใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลรายละเอียดจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center:

1760