ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
 
 
ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตัวเดียวกับโปรแกรมบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
(ที่ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน)


 
     
 
หน่วยงานที่มีคำขอรอรับบริการ
47 หน่วยงาน     500 รายการ
ที่หน่วยงานที่มีคำขอรอรับบริการจำนวนรายการ
1กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน3
2สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 19
3สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร5
4สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม7
5สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี3
6สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ1
7สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยา10
8สถานีพัฒนาที่ดินระยอง1
9สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา1
10สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี13
11สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 34
12สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์2
13สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์4
14สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ38
15สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 494
16สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด43
17สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร7
18สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม1
19สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร1
20สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ7
21สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 59
22สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น4
23สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู13
24สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย1
25สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร26
26สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 64
27สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน1
28สถานีพัฒนาที่ดินแพร่2
29สถานีพัฒนาที่ดินน่าน9
30สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์40
31สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร1
32สถานีพัฒนาที่ดินตาก4
33สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 101
34ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ11
35โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง34
36ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง9
37ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ35
38สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี1
39สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี1
40สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร13
41สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์2
42สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม5
43สถานีพัฒนาที่ดินพังงา1
44ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8
45สถานีพัฒนาที่ดินสตูล2
46สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี4
47สถานีพัฒนาที่ดินตรัง5