ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
19964นายพุทธรักษ์ มั่นคง22/5/2561 11:20:26สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 13ทำน้ำหมักชีวภาพ มารับด้วยตนเอง 
19965นสนันทนา เมธีเกรียงไกร22/5/2561 15:39:00สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงดินปลูกพืช มารับด้วยตนเอง 
19966นสนันทนา เมธีเกรียงไกร22/5/2561 15:41:31สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 75ทำสารกำจัดศัตรูพืช มารับด้วยตนเอง 
19967นสนันทนา เมธีเกรียงไกร22/5/2561 15:42:38สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 65ผลิดสารบำบัดน้ำเสีย มารับด้วยตนเอง 
19968นสนันทนา เมธีเกรียงไกร22/5/2561 15:44:05สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรายังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1210ทำปุ๋ยชีวภาพ มารับด้วยตนเอง 
19969นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:13:30สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 123,000ในการปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ปลูกกล้วย ข่าเหลือ มะพร้าว ตะใคร้ถั่ว  มารับด้วยตนเอง 
19970นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:14:09สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 113,000ในการปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ปลูกกล้วย ข่าเหลือ มะพร้าว ตะใคร้ถั่ว  มารับด้วยตนเอง 
19971นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:14:20สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 13,000ในการปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ปลูกกล้วย ข่าเหลือ มะพร้าว ตะใคร้ถั่ว  มารับด้วยตนเอง 
19972นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:14:28สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 23,000ในการปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ปลูกกล้วย ข่าเหลือ มะพร้าว ตะใคร้ถั่ว  มารับด้วยตนเอง 
19973นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:14:34สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 33,000ในการปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ปลูกกล้วย ข่าเหลือ มะพร้าว ตะใคร้ถั่ว  มารับด้วยตนเอง 
19974นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:14:41สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 63,000ในการปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ปลูกกล้วย ข่าเหลือ มะพร้าว ตะใคร้ถั่ว  มารับด้วยตนเอง 
19975นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:14:49สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 73,000ในการปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ปลูกกล้วย ข่าเหลือ มะพร้าว ตะใคร้ถั่ว  มารับด้วยตนเอง 
19976นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:14:56สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 93,000ในการปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ปลูกกล้วย ข่าเหลือ มะพร้าว ตะใคร้ถั่ว  มารับด้วยตนเอง 
19977นายธีระพงศ์ ไกรน้อย23/5/2561 21:56:22สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว มารับด้วยตนเอง 
19978นายธีระพงศ์ ไกรน้อย23/5/2561 22:01:27สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ปุ๋ยหมักจากหน่อกล้วย มารับด้วยตนเอง 
19979นางสาวเพ็ญวดี กางถิ่น25/5/2561 10:54:39สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120ทำปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงพืช มารับด้วยตนเอง 
19945นายอาทิตย์ ศรีพรรณารักษ์18/5/2561 0:10:26สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
3081นายพิภพ หนองคู17/5/2561 12:59:57สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติ1,000ยโสธรอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3083นายอาทิตย์ ศรีพรรณารักษ์18/5/2561 0:14:40สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกยังไม่อนุมัติ5,000นครนายกอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
 
3088นางเปี่ยมศิริ โบการ์ด23/5/2561 12:59:43สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติ3,000บุรีรัมย์อนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3089นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:17:04สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติ3,000บุรีรัมย์อนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
34001นางอรอนงค์ ชีระโรจน์17/5/2561 15:24:40สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามยังไม่อนุมัติปอเทือง8กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
34021นายอาทิตย์ ศรีพรรณารักษ์18/5/2561 0:31:27สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกยังไม่อนุมัติถั่วพร้า25กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
ปรับปรุงดิน และป้องกันการชะล้างหน้าดิน  
 2นายอาทิตย์ ศรีพรรณารักษ์18/5/2561 0:31:27สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกยังไม่อนุมัติปอเทือง50กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
ปรับปรุงดิน และป้องกันการชะล้างหน้าดิน  
34041นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:19:52สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม300กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
ปลูกหลังเกี่ยวข้าว  
 2นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:19:52สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติถั่วพร้า300กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
ปลูกหลังเกี่ยวข้าว  
 3นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:19:52สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติปอเทือง300กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
ปลูกหลังเกี่ยวข้าว  
 4นายทองมาก นิคงรัมย์23/5/2561 13:19:52สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน300กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
ปลูกหลังเกี่ยวข้าว  
34051นายครองศักดิ์ สารีนันท์ 23/5/2561 13:27:16สถานีพัฒนาที่ดินสกลนครยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม50กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นายครองศักดิ์ สารีนันท์ 23/5/2561 13:27:16สถานีพัฒนาที่ดินสกลนครยังไม่อนุมัติถั่วพร้า50กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 3นายครองศักดิ์ สารีนันท์ 23/5/2561 13:27:16สถานีพัฒนาที่ดินสกลนครยังไม่อนุมัติปอเทือง100กกปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
บำรุงดิน  
34061นางสาวญตะวี พุ่มหมอก23/5/2561 21:23:53สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรยังไม่อนุมัติปอเทือง50กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน