ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
20123นางสาวศศิธร บุตรแพง2/8/2561 21:21:40สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 11ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช  มารับด้วยตนเอง 
20124นางสาวศศิธร บุตรแพง2/8/2561 21:26:35สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 22จุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช  มารับด้วยตนเอง 
20125นางสาวศศิธร บุตรแพง2/8/2561 21:28:39สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 32ทดลองการใช้จุุลินทรีย์ในการควบคุมโรคแบบไม่ใช้สารเคมี มารับด้วยตนเอง 
20126นางสาวศศิธร บุตรแพง2/8/2561 21:30:45สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 72เพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี มารับด้วยตนเอง 
20127นางสาวศศิธร บุตรแพง2/8/2561 23:33:24สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 112บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
20128นางสาวศศิธร บุตรแพง2/8/2561 23:34:06สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 122บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
20141นายเอกพล ชาภิมล12/8/2561 22:56:40สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เหตุเพราะจำนวนเศษวัชพืช ใบไม้แห้ง และมูลสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่ขาด สารเร่ง พด.1  มารับด้วยตนเอง 
20146นายทศพร ศรีสองเมือง15/8/2561 9:30:08สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ฉีดพ่นในนาข้าวและสวน เนื่องจากปัจจุบันกำลังทดลองปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอดีเพียง มารับด้วยตนเอง 
20147นายทศพร ศรีสองเมือง15/8/2561 9:31:17สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 25เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ฉีดพ่นในนาข้าวและสวน เนื่องจากปัจจุบันกำลังทดลองปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอดีเพียง มารับด้วยตนเอง 
20148นายทศพร ศรีสองเมือง15/8/2561 9:31:48สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 125เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ฉีดพ่นในนาข้าวและสวน เนื่องจากปัจจุบันกำลังทดลองปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอดีเพียง มารับด้วยตนเอง 
20153นายพรสถิตย์ แก้วพรม15/8/2561 20:44:47สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 25ทำน้ำหมัก รดพืชผัก มารับด้วยตนเอง 
20155นายรื่น หมื่นโกตะ16/8/2561 15:23:44สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35ทำปุ๋ยอินทรี  มารับด้วยตนเอง 
20156นายพีรพล ยิ้วยิ้ม17/8/2561 20:37:00สถานีพัฒนาที่ดินตรังยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 31ทําปู๋ย หมัก เเละปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
20157นายพีรพล ยิ้วยิ้ม17/8/2561 20:44:50สถานีพัฒนาที่ดินตรังยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 111ปรับปรุงดินเพิ่ม ไนโตเจนในดิน มารับด้วยตนเอง 
20158นายพีรพล ยิ้วยิ้ม17/8/2561 20:52:52สถานีพัฒนาที่ดินตรังยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 21ทํานํ้าหมักชีวภาพ มารับด้วยตนเอง 
20159นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 7:59:42สถานีพัฒนาที่ดินน่านยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
20160นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:03:10สถานีพัฒนาที่ดินน่านยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 24ทำน้ำหมัก มารับด้วยตนเอง 
20161นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:04:41สถานีพัฒนาที่ดินน่านยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 32ทำน้ำหมัก มารับด้วยตนเอง 
20162นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:07:22สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 32ทำน้ำหมัก มารับด้วยตนเอง 
20163นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:08:15สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 62บำบัดน้ำเสีย มารับด้วยตนเอง 
20164นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:09:00สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 112บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
20165นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:09:32สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 122บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
20166นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:13:48สถานีพัฒนาที่ดินน่านยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 122บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
20167นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:13:57สถานีพัฒนาที่ดินน่านยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 112บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
20168นายสุริยัน บัวศรี19/8/2561 8:14:30สถานีพัฒนาที่ดินน่านยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 62บำบัดน้ำเสีย มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
3127นางสาวศศิธร บุตรแพง2/8/2561 21:47:34สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติ50ลพบุรีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3131นายพรสถิตย์ แก้วพรม15/8/2561 20:35:03สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานียังไม่อนุมัติ1,000อุบลราชธานีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
ตามรอยพ่อหลวง 
 
3132นายรื่น หมื่นโกตะ16/8/2561 15:30:12สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติ1,000ลพบุรีอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3133นายเรวัต รัตนประสาท17/8/2561 15:18:50สถานีพัฒนาที่ดินระยองยังไม่อนุมัติ2,000ระยองปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
34251นางบุษกร พลดิศัย12/7/2561 19:13:45สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรียังไม่อนุมัติปอเทือง3กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
 เมล็ดพันธุ์ปอเทืองหมดแล้วครับ 
34351นางสมใจ เสาร์ทอง17/8/2561 11:15:11สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม1กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นางสมใจ เสาร์ทอง17/8/2561 11:15:11สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติถั่วพร้า1กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 3นางสมใจ เสาร์ทอง17/8/2561 11:15:11สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง2กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 4นางสมใจ เสาร์ทอง17/8/2561 11:15:11สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน-กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 5นางสมใจ เสาร์ทอง17/8/2561 11:15:11สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติ--กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
34361นายรื่น หมื่นโกตะ17/8/2561 21:20:51สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปอเทือง20กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด