ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
19290นางสาววาสนา อังศุนิตย์ลาภา7/8/2560 14:57:31สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
2870นางมณีวัน ห่อไธสง16/8/2560 14:51:01สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติ50,000นครสวรรค์ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
30771นางมณีวัน ห่อไธสง16/8/2560 14:56:10สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปอเทือง20กระสอบปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
30781นางสาวจีระนันท์ วรรณราช17/8/2560 8:47:09สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานียังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม25กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
 2นางสาวจีระนันท์ วรรณราช17/8/2560 8:47:09สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานียังไม่อนุมัติปอเทือง50กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด