ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ขอรับสารเร่ง พด.

ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะชนิดสารเร่งที่ต้องการปริมาณ (ซอง)วัตถุประสงค์การรับของหมายเหตุ 
21636นายสุรพล พันธ์พรหม9/10/2562 14:57:32สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21641นายสุรพล พันธ์พรหม9/10/2562 18:21:59สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35ควบคุมสาเหตุโรคพืช  มารับด้วยตนเอง 
21836นางสาวเกสรา ศิริพัฒน์17/11/2562 9:09:57สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1210สร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช มารับด้วยตนเอง 
21838นายปพิชฌาย์ ขันเงิน18/11/2562 9:20:07สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120ใช้ในการทำปุ๋ยหมักเพื่อปลูกพริกปลอดสาร มารับด้วยตนเอง 
21839นายปพิชฌาย์ ขันเงิน18/11/2562 9:21:20สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 220ใช้ในการทำปุ๋ยหมักเพื่อปลูกพริกปลอดสาร  มารับด้วยตนเอง 
21840นายปพิชฌาย์ ขันเงิน18/11/2562 9:30:06สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 720ใช้ในการทำน้ำหมักพ่นแมลงเพื่อปลูกพริกปลอดสาร มารับด้วยตนเอง 
21808นายกษิณ ดำอำไพ13/11/2562 1:21:44สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21809นายกษิณ ดำอำไพ13/11/2562 1:29:25สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21865นายรณชัย สมพวง21/11/2562 6:40:42สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 95ย่อยพืชสด  มารับด้วยตนเอง 
21869นายสุรชัย ฮิงซวง21/11/2562 22:05:05สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 115ผสมน้ำฉีดตอฟางข้าว มารับด้วยตนเอง 
21870นายเอกสิทธิ์ ชัยโชติ22/11/2562 7:42:02สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12ทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และครัวเรือน มารับด้วยตนเอง 
21871นายเอกสิทธิ์ ชัยโชติ22/11/2562 8:01:43สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 33ป้องกันและรักษาโรครากเน่า มารับด้วยตนเอง 
21872นายเอกสิทธิ์ ชัยโชติ22/11/2562 8:10:34สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 92เพิ่มประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน มารับด้วยตนเอง 
21917นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริ30/11/2562 20:36:38สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120ทำปุ๋ยหมักจากตอซังและฟางข้าวในนา มารับด้วยตนเอง 
21918นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์1/12/2562 9:16:48สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
21919นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห์1/12/2562 11:16:12สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 12ทำจุลินทรีย์ มารับด้วยตนเอง 
21920นายนันทวัตร เพ็ญพันธุ์1/12/2562 20:01:36สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 13ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21921นายนันทวัตร เพ็ญพันธุ์1/12/2562 20:02:51สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 13ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21922นายนันทวัตร เพ็ญพันธุ์1/12/2562 20:06:08สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35ใช้ป้องกันโรคพืช มารับด้วยตนเอง 
21923นายนันทวัตร เพ็ญพันธุ์1/12/2562 20:07:27สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยายังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 23ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21934นายศุภรักษ์ สุพรรณ3/12/2562 19:29:58สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมัก และฝึกวิชาชีพการทำเกษตรให้กับผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มารับด้วยตนเอง 
21935นายศุภรักษ์ สุพรรณ3/12/2562 19:35:57สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 220ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มารับด้วยตนเอง 
21936นายศุภรักษ์ สุพรรณ3/12/2562 19:38:14สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 320ยับยั้งโรคพืช และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มารับด้วยตนเอง 
21937นายศุภรักษ์ สุพรรณ3/12/2562 19:40:17สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่ง พด. 630บำบัดน้ำเสียและกลิ่นภายในแดน 8 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มารับด้วยตนเอง 
21938นายศุภรักษ์ สุพรรณ3/12/2562 19:42:03สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 710ทำสารกำจัดแมลง และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มารับด้วยตนเอง 
21939นายศุภรักษ์ สุพรรณ3/12/2562 19:44:04สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1120ปรับปรุงบำรุงดิน และใช้ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง มารับด้วยตนเอง 
21940นายศุภรักษ์ สุพรรณ3/12/2562 19:47:09สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1210ใช้ประกอบการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง มารับด้วยตนเอง 
21949นายปรีดา วงศ์วัชรัตน์6/12/2562 9:08:14สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35กำจัดเชื้อโรคในดินสำหรับพืชผัก มารับด้วยตนเอง 
21955นายยอดชาย วังชากร6/12/2562 20:15:15สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ใส่ต้นไม้ในสวนของตนเอง มารับด้วยตนเอง 
21956นายศตวรรษ กาเผือก7/12/2562 17:08:10สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ผสมอีเอ็มย่อยสลายฟางข้าวในนา มารับด้วยตนเอง 
21958นายเมธพนธ์ ใจซื่อกุล9/12/2562 11:24:07สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาครยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 120ทำปุ๋ยหมักใช้เอง มารับด้วยตนเอง 
21959นายสกลพร หาญพานิชย์9/12/2562 11:37:34สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
21610นางสาวอิสรีย์ แก้วอุดม1/10/2562 15:01:49สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 23ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21612นางสาวอิสรีย์ แก้วอุดม1/10/2562 15:04:34สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 73ป้องกันแมลง มารับด้วยตนเอง 
21613นางสาวอิสรีย์ แก้วอุดม1/10/2562 15:04:59สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 123บำรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
21614นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์1/10/2562 15:10:36สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21615นางสาวอิสรีย์ แก้วอุดม1/10/2562 15:12:29สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 33ป้องกันโรคในพืช มารับด้วยตนเอง 
21616นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์1/10/2562 15:12:46สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 35รดพืชเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า มารับด้วยตนเอง 
21617นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์1/10/2562 15:16:11สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 75ทำน้ำหมักไล่แมลง มารับด้วยตนเอง 
21618นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์1/10/2562 15:17:29สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 125ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21672นายสุรพล พันธ์พรหม16/10/2562 14:16:17สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ทำปุ๋ยหมัก มารับด้วยตนเอง 
21673นายสุรพล พันธ์พรหม16/10/2562 14:18:40สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 310ควบคุมโรคพืช  มารับด้วยตนเอง 
21674นายสุรพล พันธ์พรหม16/10/2562 14:21:11สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1110ทำปุ๋ยพืชสด มารับด้วยตนเอง 
21685นายไพศาล ทามี17/10/2562 10:31:25สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ทำปุ๋นอินทรีย์ชนิดน้ำ มารับด้วยตนเอง 
21686นายไพศาล ทามี17/10/2562 10:33:08สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1110ใช้ในการปรับปรุงดิน มารับด้วยตนเอง 
21687นายไพศาล ทามี17/10/2562 10:34:07สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติปุ๋ยชีวภาพ พด. 1210เพื่อสร้างความสมบูญร์ให้ดิน มารับด้วยตนเอง 
21688นายทินกร ประดิษฐ์ด้วง17/10/2562 13:31:51สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 150ดูแลต้นไม้ มารับด้วยตนเอง 
21734ร้อยเอกสัญญา สุนารักษ์27/10/2562 7:05:07สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 15ใช้ทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าและใบไม้เพื่อปรับปรุงสภาพดิน มารับด้วยตนเอง 
21817นางวารุณี หวัง14/11/2562 13:10:51สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มารับด้วยตนเอง 
21829นางสาวเกสรา ศิริพัฒน์17/11/2562 9:01:06สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ใช้ผลิตปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้น นำไปใช้เพิ่มความสมบูรณ์แก่ดิน  มารับด้วยตนเอง 
21830นางสาวเกสรา ศิริพัฒน์17/11/2562 9:02:38สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 210 สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ ยืดตัวของลำต้น ส่งเสริมการออกดอกและติดผล หรือใช้ทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยง  มารับด้วยตนเอง 
21831นางสาวเกสรา ศิริพัฒน์17/11/2562 9:03:51สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 110ใช้ผลิตปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้น นำไปใช้เพิ่มความสมบูรณ์แก่ดิน  มารับด้วยตนเอง 
21832นางสาวเกสรา ศิริพัฒน์17/11/2562 9:04:54สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 310ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช ส่วนสารปรับปรุงบำรุงดิน  มารับด้วยตนเอง 
21833นางสาวเกสรา ศิริพัฒน์17/11/2562 9:06:18สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติสารเร่งซุปเปอร์ พด. 710สำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก
 
มารับด้วยตนเอง 
21834นางสาวเกสรา ศิริพัฒน์17/11/2562 9:07:07สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 910ผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อย ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตและสมบูรณ์ และสารปรับปรุงดิน  มารับด้วยตนเอง 
21835นางสาวเกสรา ศิริพัฒน์17/11/2562 9:09:16สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารยังไม่อนุมัติจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 1110ตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน  มารับด้วยตนเอง 

ขอรับกล้าหญ้าแฝก
ลำดับชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่ต้องการ (กล้า)ใช้ปลูกในจังหวัดวัตถุประสงค์หมายเหตุ 
3446นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์1/10/2562 15:20:23สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติ10มหาสารคามปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3474นางศิริอร มิรัตนไพร22/11/2562 13:44:34สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติ50ร้อยเอ็ดอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
 
3476นายอนุศร ศรีแก้ว27/11/2562 23:12:55สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการยังไม่อนุมัติ500สมุทรปราการปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3479นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์1/12/2562 9:26:19สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิยังไม่อนุมัติ100ชัยภูมิอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
3480นายธีราทิตย์ พินิจอุดมกุล4/12/2562 16:28:53สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติ50ชลบุรีปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 
3482นายสกลพร หาญพานิชย์9/12/2562 11:39:18สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติ50ขอนแก่นขยายพันธุ์หญ้าแฝก
 
 
3483นายธนัท กุมสันเทียะ10/12/2562 14:10:36สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมายังไม่อนุมัติ2,000นครราชสีมาปลูกรอบสระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันดินพังทลาย
 
 

ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับคำขอลำดับรายการชื่อ-สกุลวันเดือนปีหน่วยงานสถานะรายการจำนวนหน่วยวัตถุประสงค์หมายเหตุคำขอหมายเหตุการอนุมัติ 
37501นางสาวอิสรีย์ แก้วอุดม1/10/2562 15:29:15สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม5กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นางสาวอิสรีย์ แก้วอุดม1/10/2562 15:29:15สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติปอเทือง5กก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
37561นายสุรพล พันธ์พรหม9/10/2562 18:15:11สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 2นายสุรพล พันธ์พรหม9/10/2562 18:15:11สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติถั่วพร้า120กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 3นายสุรพล พันธ์พรหม9/10/2562 18:15:11สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติปอเทือง120กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 4นายสุรพล พันธ์พรหม9/10/2562 18:15:11สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 5นายสุรพล พันธ์พรหม9/10/2562 18:15:11สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรยังไม่อนุมัติ0-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
37671นายอำนวย วรานุเศรษฐ์20/10/2562 17:43:33สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม10Kg.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
37741นายปุญญพัฒน์ เปนนาม26/10/2562 18:26:00สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
  
37761นายวิชาญ เปนนาม30/10/2562 11:26:32สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
37771นางบุญเรือง เปนนาม30/10/2562 11:30:08สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
37781นายบุญเรียน บ้างตำรวจ30/10/2562 11:37:16สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง50กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
37811นายอุตสา มงคลดี3/11/2562 14:23:10สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง100กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
37981นางวารุณี หวัง14/11/2562 13:17:31สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม1ซองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นางวารุณี หวัง14/11/2562 13:17:31สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติถั่วพร้า1ซองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 3นางวารุณี หวัง14/11/2562 13:17:31สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติปอเทือง1ซองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 4นางวารุณี หวัง14/11/2562 13:17:31สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน1ซองปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
38021นางสาวมัทนาวดี หัทยานนท์16/11/2562 7:58:34สถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังไม่อนุมัติปอเทือง50กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยพืชสด  
38031นางสาวมัทนาวดี หัทยานนท์16/11/2562 8:20:31สถานีพัฒนาที่ดินสตูลยังไม่อนุมัติปอเทือง25กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยพืชสด  
38091นางศิริอร มิรัตนไพร21/11/2562 16:21:15สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดยังไม่อนุมัติปอเทือง100ก.ก.ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
38111นายศุภชัย กุลธีระวิทย์25/11/2562 21:35:00สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรียังไม่อนุมัติปอเทือง11ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
  
38141นางสาวอภิชา พวงสำเภา28/11/2562 18:07:29สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติถั่วพุ่ม--ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 2นางสาวอภิชา พวงสำเภา28/11/2562 18:07:29สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติถั่วพร้า--ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 3นางสาวอภิชา พวงสำเภา28/11/2562 18:07:29สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติปอเทือง10ห่อปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 4นางสาวอภิชา พวงสำเภา28/11/2562 18:07:29สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน--ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 5นางสาวอภิชา พวงสำเภา28/11/2562 18:07:29สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรียังไม่อนุมัติ0--ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
38151นายเขมชาติ หลาวทอง29/11/2562 22:37:41สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติ0-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
38181นางสาวศิริวรรณ สีแสด5/12/2562 13:58:40สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติถั่วพร้า-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 2นางสาวศิริวรรณ สีแสด5/12/2562 13:58:40สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติปอเทือง55กิโลกรัมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
 3นางสาวศิริวรรณ สีแสด5/12/2562 13:58:40สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษยังไม่อนุมัติโสนอัฟริกัน-0ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
 
38211นายธนเกียรติ เสมาชัย10/12/2562 6:20:00สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ยังไม่อนุมัติถั่วพร้า50กิโลปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน
  
 2นายธนเกียรติ เสมาชัย10/12/2562 6:20:00สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ยังไม่อนุมัติปอเทือง30กิโลปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน