ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ
สมัครสมาชิกใหม่
อ่านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกเข้าใช้งาน
สรุปการบริการประชาชน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน


   โปรแกรมบริการประชาชนเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน ทำให้ผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับสารเร่งพด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมากขึ้นคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเร่งพด. หญ้าแฝก และพืชปุ๋ยสด
ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ
คลังข้อมูลเทคโนโลยการพัฒนาที่ดิน

                ผู้สนใจสามารถรับบริการได้โดย

                     1. สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

                     2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ให้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งาน คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งาน

                     3. เลือกบริการที่ต้องการ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จัดส่งข้อมูล

                     4. ตรวจสอบการอนุมัติคำขอ โดยกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานและเลือก "ตรวจสอบการอนุมัติคำขอรับบริการ" ในหัวข้อที่ต้องการ หรือ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการอนุมัติโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลสมาชิก

                     5. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ติดต่อเพื่อรับของโดยตรงจากหน่วยงานที่ท่านเลือกขอรับบริการ


              หมายเหตุ

                     1. ผู้ขอรับบริการต้องติดต่อขอรับของ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ หรือ ภายในวันที่ที่หน่วยงานที่อนุมัติระบุ

                     2. ผู้ขอรับบริการต้องมารับของที่หน่วยงานเอง