แนวเขตป่าไม้ถาวร
   
ชื่อข้อมูล แนวเขตป่าไม้ถาวร
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 และ ตามพ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่) 68 จังหวัด (กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี, ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร, เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครพนม,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี, ปัตตานี,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม, มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน, เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรสาคร,สระแก้ว, สระบุรี,สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุรินทร์,สุราษฎร์ธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ, อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี, อุบลราชธานี)
มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2543
รูปแบบข้อมูล vector
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) กำลังดำเนินการ
การเชื่อมโยง http://sql.ldd.go.th/perforest/index.aspx
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล Indian 1975 Zone 47 , 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Shape file
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) ชื่อป่า
ชนิดของ Primary Key Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล -
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล น.ส.ศิริพรรณ ทิมทับ
นายวชิราวุธ แว่นทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-0390, 02-579-0799
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล Phan_moo@hotmail.com
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล

กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0390, 02-579-0799
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล Phan_moo@hotmail.com , griffinboy1982@gmail.com