แผนที่จำแนกประเภทที่ดิน
   
ชื่อข้อมูล แผนที่จำแนกประเภทที่ดิน
จุดประสงค์การใช้งาน ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 และ
ตามพ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)

68 จังหวัด (กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น, จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย, เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครพนม,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,บึงกาฬ,บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร, พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม, มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง, ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา, สตูล,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุรินทร์, สุราษฎร์ธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี, อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี)

มาตราส่วน 1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล 2542
รูปแบบข้อมูล Digital/Hard Copy
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด) 2560
   
รายละเอียดด้าน GIS  
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon) Raster
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล Indian 1975 Zone 47 , 48
Format ของไฟล์ข้อมูล Tiff
ขนาดของไฟล์ข้อมูล -
Attibute Name (Primary Key) -
ชนิดของ Primary Key -
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล -
   
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล น.ส.ศิริพรรณ ทิมทับ
นายวชิราวุธ แว่นทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล 02-579-0390, 02-579-0799
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล Phan_moo@hotmail.com
   
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ -
   
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 02-579-0390, 02-5790799
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล Phan_moo@hotmail.com , griffinboy1982@gmail.com