ค้นหา    
คำสั่งที่ :   
เรื่อง :
ระหว่างวันที่ :   ถึง  (วันที่ออกคำสั่ง)
 
     
แสดงข้อมูล ณ เดือนปัจจุบัน
คำสั่งที่ชั้นความเร็ววันที่เรื่องเอกสารแนบ
1119/2561ปกติ15/11/2561ย้ายข้าราชการ (นางจิตตนันท์ ตามสมัคร, น.ส.กมลพร บุญศิริ, นายกฤดิโสภณ ดวงกมล, นายจำนงค์ พร้อมมูล)คลิก
1089/2561ปกติ08/11/2561ย้ายข้าราชการ (นายธงชัย บุญเรือง)คลิก
1083/2561ปกติ07/11/2561ย้ายข้าราชการ (นางจันจิรา แสงสีเหลือง, นายอรรณพ พุทธโส, นายดาวยศ นิลนนท์)คลิก
1071ปกติ02/11/2561แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)คลิก
1073/2561ปกติ02/11/2561ย้ายข้าราชการ (นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ)คลิก
1067/2561ปกติ01/11/2561แต่งตั้งที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินคลิก