ปฏิทินกิจกรรมการประชุม/การฝึกอบรม/การสัมมนา ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

   
 
  การประชุมทางไกล ด้วยระบบ VDO Conference
ระบบ VDO Conference ผ่าน Mobile Application
 
-
คู่มือการเข้าใช้งาน
ระบบ VDO Conference ผ่าน Web Browser
 
-
คู่มือการใช้งาน
 
-
Download โปรแกรม
     

       
 
  การประชุมทางไกล ด้วยระบบ Web Conference
ระบบ Web Conference ผ่าน Mobile Application
 
-
คู่มือการเข้าใช้งาน
ระบบ Web Conference ผ่าน Web Browser
 
-
คู่มือการใช้งาน