ประเภท   
ดิน

คำถาม   
ดินเปรี้ยวจัดหมายถึงอะไร มีวิธีการสังเกตพื้นที่และวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดอย่างไร?

คำตอบ   
ดินที่มีสารประกอบของกรดกำมะถันอยู่บริเวณมากพอที่จะเกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกและทำให้ผลผลิตต่อไรต่ำ วิธีการสังเกตพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 1. จะพบสารประกอบกำมะถันที่มีสีเหลืองฟางข้าว เรียกว่า จาโรไซต์ ตกค้างอยู่ในดินลักษณะเป็นจุดปะปนกับสีแดง หรือน้ำตาล โดยเมื่อขุดดินที่มีความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร จากพื้นดินจะพบสารประกอบดังกล่าว 2. น้ำบริเวณพื้นที่ดินเปรี้ยวจะใส คล้ายน้ำแกว่งด้วยสารส้ม ชิมดูจะมีรสเปรี้ยวหรือฝาด

ชื่อผู้ตอบ   
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ