ประเภท   
วัสดุปรับปรุงดิน

คำถาม   
ผมเป็นไม่ใช่เกษตรกร แต่อยากได้ พด. เอาไปทำปุ๋ยใช้ที่บ้าน พอมีแจกบ้างไหมครับ

คำตอบ   
สามารถติดต่อขอรับสารเร่งได้โดยตรงที่กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 หรือขอรับบริการผ่านโปรแกรมระบบบริการประชาชน ที่ http://www.ldd.go.th คลิกที่เมนู บริการประชาชน Online Service แล้วคลิกที่ โปรแกรมระบบบริการประชาชน โดยเลือกขอรับบริการจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ   
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศสท.