ประเภท   
การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน

คำถาม   
  การ download แบบฟอร์มในการขอรับบริการได้ที่ไหน

คำตอบ   
  สามารถกรอกข้อมูลขอรับสารเร่งพด. 1 2 3 ได้โดยเข้ามาสมัครสมาชิกใหม่โดยผ่านระบบบริการประชาชนกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้นคลิ๊กเข้ามาที่สมัครสมาชิกใหม่ แล้วกรอกข้อมูลตามลำดับขั้นตอน เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งสารเร่งไปให้ตามอนุมัติ

ชื่อผู้ตอบ   
webmaster