ลงนามเพื่อแสดงความยินดี

เลือกรูปแบบการ์ด

 
 
 

กรุณาตรวจสอบข้อความให้ถูกต้อง เนื่องจากบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ข้อความแสดงความยินดี (389 ข้อความ )

แสดง 9 การ์ดล่าสุด แสดงทั้งหมด

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

จำลองลักษณ์ ก้อนทอง

ร.ร.ชุมชนบึงบา


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

นางกัลยา นบนอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

นายสุธรรม พวงมลิวัลย์

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสครบรอบ 44 ปี

เบญจา เกตุตระกูล


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

นายชัยณรงค์ นาถิม

ผอ.รร.บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข

นางสาวอุดมพร วังชัย

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๓ฉะเชิงเทรา


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

ว่าที่ ร.ต.ชูเชิด พุทธเจริญ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข

นางสาวนิตยา ไทยใจอุ่น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่


แสดงเต็มหน้า

44 ปีแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

ร.ต.ธีรเดช นามสม

กองทัพบก


แสดงเต็มหน้า