รายละเอียด TOR   ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง


ชื่อหน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน แบบเลขที่ พด.10 รบ.01/2567
วงเงินงบประมาณ : 713500
ราคากลาง : 713500ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
23 พฤษภาคม 2567
28 พฤษภาคม 2567
2
23 พฤษภาคม 2567
28 พฤษภาคม 2567
3
23 พฤษภาคม 2567
28 พฤษภาคม 2567