รายละเอียด TOR   ประกาศราคาซื้อ


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแก่น)
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ : 8755000
ราคากลาง : 8755000ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
2 พฤศจิกายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559
2
2 พฤศจิกายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559
3
2 พฤศจิกายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559