รายละเอียด TOR   ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง


ชื่อหน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2558
วงเงินงบประมาณ : 46230000
ราคากลาง : 46230000ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
20 ตุลาคม 2557
24 ตุลาคม 2557