ข้อกำหนดในการต่ออายุสมาชิกสมาคมดินโลก

 1. สมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะต่ออายุสมาชิก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางเขน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-1-85620-4 ชื่อบัญชี สมาคมดินโลก

     - กรณีต่ออายุรายปี ค่าบำรุงสมาคม 200 บาท
     - กรณีต่ออายุตลอดชีพ ค่าบำรุงสมาคม 1,500 บาท

2. เมื่อโอนเงินค่าบำรุงสมาคมเรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบการต่ออายุสมาชิก
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-579-3154 e-mail: WorldSoil.a@gmail.com