โครงการยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน

 

 • ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

  - ดาวน์โหลดประกาศ [คลิกที่นี่]

 • แบบฟอร์มการยืม/คืน เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [คลิกที่นี่]

 • โปรแกรมอ่านข้อมูลรายการบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน

            เป็นโปรแกรมเรียกข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) และพิมพ์เป็นเอกสารแทนการใช้สำเนา สำหรับงานบริการทางวิชาการของกองส่วนกลาง สพข. สพด. และศูนย์ฯ

  - ดาวน์โหลดโปรแกรม [คลิกที่นี่]  (update 26 ธันวาคม 2566)

  - ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน [คลิกที่นี่]  (update 20 ธันวาคม 2562)

  - ดาวน์โหลดวิดีโอสาธิตการใช้งาน [คลิกที่นี่]  (update 22 ตุลาคม 2561)

 • โปรแกรมบริการวัสดุการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

            เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการบริการวัสดุการเกษตร อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) ทำให้สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ และเป็นการลดความผิดพลาดของข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมจะดึงข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการโดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลการขอรับบริการไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลในภายหลังได้ โปรแกรมนี้ผู้ใช้งานได้แก่ กทช. สพข. และ สพด.

  - ดาวน์โหลดโปรแกรม [คลิกที่นี่]   (update 26 ธันวาคม 2566)

  - ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน [คลิกที่นี่]  (update 20 ธันวาคม 2562)

  - ดาวน์โหลดวิดีโอสาธิตการใช้งาน [คลิกที่นี่]  (update 22 ตุลาคม 2561)

  - ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการโปรแกรมบริการวัสดุการเกษตร [คลิกที่นี่]  (update 20 มีนาคม 2562)

 • การรายงานสถิติการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

  - เรียกดูรายงานการให้บริการ (เฉพาะผู้บริหาร) [คลิกที่นี่]

  - บันทึกข้อมูลการให้บริการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่) [คลิกที่นี่]

  - คู่มือการใช้งาน [คลิกที่นี่]  (update 16 กันยายน 2562)

 • ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้งานครั้งแรก

  1. ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ เนื่องจากยังไม่มีการติดตั้งโปรแกรม .Net Frameworks
  วิธีแก้ไข

  - กรณีที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10
  --------- ดาวน์โหลดไฟล์ Net Framework 3.5 offline installer Win_10.zip [คลิกที่นี่]
  --------- เปิดโฟล์เดอร์ที่ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วทำตามขั้นตอนตามวิดีโอนี้ [คลิกที่นี่]

  - กรณีที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1
  --------- ดาวน์โหลดไฟล์ Net Framework 3.5 offline installer Win_10.zip [คลิกที่นี่]
  --------- ดาวน์โหลดไฟล์ Windows_81_64_BIT.rar [คลิกที่นี่]
  --------- เปิดโฟล์เดอร์ที่ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วทำตามขั้นตอนตามวิดีโอนี้ [คลิกที่นี่]

  - กรณีที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP
  --------- ใช้ได้เฉพาะ Windows XP Service Pack 3 เป็นต้นไป
  --------- ดาวน์โหลดไฟล์ dotnetfx35.rar แตกไฟล์ให้ได้เป็น dotnetfx35.exe แล้วดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้ง [คลิกที่นี่]

  2. ข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประชาชนไม่เป็นภาษาไทย
  วิธีแก้ไข เปิด Control Panel -> Region เลือกแท็บ Administrative -> คลิกปุ่ม Change system locale... -> เปลี่ยน Current system locale เป็น Thai (Thailand)

  3. ไม่พบเครื่องอ่านบัตรกรณีที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP
  วิธีแก้ไข ติดตั้ง driver เครื่องอ่านบัตรสำหรับ Windows XP [คลิกที่นี่]

 • โปรแกรมเฉพาะสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

 • - ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ [คลิกที่นี่]  (update 26 ธันวาคม 2566)

  - ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลงานสำรวจสำมะโนที่ดิน [คลิกที่นี่]  (update 26 ธันวาคม 2566)

 • ไฟล์อื่น ๆ

 • - ดาวน์โหลดโปรแกรม FoxitReader สำหรับสร้างไฟล์ pdf (กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat) [คลิกที่นี่]