หน้าแรกเข้าสู่ระบบเพื่อให้ความ
เห็นหรือสร้าง Blog ของคุณค้นหาตามเงื่อนไขDownload คู่มือการใช้งานติดต่อเรา


 

ด้านชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1378
E-mail: cit_5@ldd.go.th

ด้านการใช้งานระบบ KM LDD Blog
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1328
E-mail: cit_3@ldd.go.th