เลือกรูปแบบการ์ด

 
 
 

กรุณาตรวจสอบข้อความให้ถูกต้อง เนื่องจากบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ข้อความแสดงความยินดี (349 ข้อความ )

แสดง 9 การ์ดล่าสุด แสดงทั้งหมด

เนื่องในโอกาสกรมพัฒนาที่ดิน เข้าสู่ปีที่ 59 ขอให้เจ้าหน้าที่มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญของพี่น้องเกษตรตลอดไป

เถว๊ยนขนาบแก้ว

หมอดินหมู่3ต.นาคาอ.สุขสำราญจ.ระนอง


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี

พรศิริ เสนากัสป์

กรมการข้าว(ขรก บำนาญ)


แสดงเต็มหน้า

เนื่องในโอกาสกรมพัฒนาที่ดิน เข้าสู่ปีที่ 59 ขอให้เจ้าหน้าที่มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญของพี่น้องเกษตรตลอดไป

ชิต ปานพลอย

หมอดินอำเภอบางมูลนาก


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี

ผศ.ดร. มนูญ ศิรินุพงศ์

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


แสดงเต็มหน้า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน ขอให้บุคคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีความสุขในการทำงาน พ้นจากอันตรายทั้งปวง

นายสามารถ พรหมมา


แสดงเต็มหน้า

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี

เบิ้ม โพธิ์ขอม


แสดงเต็มหน้า

ขออำนวยอวยพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน มีความสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

นางประภัสสร สิงหันต์

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู


แสดงเต็มหน้า

59 ปีแห่งการพัฒนาที่ดิน ขอให้กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินเพื่อพี่น้องเกษตรกรสืบไป

สายธาร ธรรมวรภัทร

อส.พด.อำเภอปางมะผ้า


แสดงเต็มหน้า

เนื่องในโอกาสกรมพัฒนาที่ดิน เข้าสู่ปีที่ 59 ขอให้เจ้าหน้าที่มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญของพี่น้องเกษตรตลอดไป

กลธี​ ขยัน​การ​นาวี​

บ้าน​สวนเล็กๆ


แสดงเต็มหน้า